Vad tycker Bertil Wahlström om entreprenörsskatten (video)

Bertil Wahlström från JA Lindbladhs och Förlagssystem ger sin syn på utredningen om entreprenörsskatten