Skattehöjningar att vänta (tidningen Resultat)

fallJohan Fall, Svenskt Näringsliv, pekar på tre problem med dagens 3:12-regler i Tidningen Resultat: Fyraprocentsspärren försvårar för expansion, skattesatsen på kapital är för hög och försämringar ger negativa signaler för risktagande och entreprenörsskatt.