Ny rapport: Förbättra entreprenörsskatten

I denna rapport beskrivs hur regelverket för entreprenörsskatten, skattebaserna och sysselsättningen utvecklats över tid. I rapporten pekas också på reformmöjligheter framöver. Inte minst är detta angeläget mot bakgrund av det ansträngda läge med svag konjunktur och växande arbetslöshet som följt av den pågående coronapandemin. Lär rapporten här.