Vad tycker Jörgen Rasmusson om entreprenörsskatten? (video)