Nyheter vecka 12

58 dalaföretagare till Socialdemokraterna: Ta avstånd från farliga skatteförslag
För politiker som vill att det skapas fler jobb borde villkoren för våra företag vara särskilt viktiga. Vi är 58 företagare från Dalarna som är oroade för det förslag till nya regler för beskattning av ägarledda företag, den s.k. entreprenörsskatten eller även kallad 3:12-reglerna. Läs mer här.

Entreprenörsskatten kan knuffa oss ut ur Sverige
Jag vill så gärna låta min verksamhet stanna i Sverige och därmed bidra till välfärden genom ökade skatteintäkter. Men företagare är incitamentdrivna. Mina incitament ökar för att placera företaget, med både lager och administration, utomlands. Det regeringen gör med sin politik är att knuffa mig och många andra sakta men säkert över kanten till att flytta till ett land med bättre förutsättningar. Jag och min mamma kommer klara oss bra. Men många andra kommer få det värre, säger Joel Svensson, vd för Partykungen.se. Läs mer här.

Andersson och Bolund: Vi ändrar på 3:12-förslaget
Regeringen sänker inte schablonbeloppet i 3:12-reglerna. Inte heller går regeringen vidare med förslaget att höja löneuttagskravet. Beräkningen av det lönebaserade utrymmet justeras också. Dessa besked ger Magdalena Andersson och Per Bolund inför att ändringar i 3:12-förslaget på onsdagen sänds ut på remiss. Läs mer här.

Svenskt Näringsliv sågar skatteförslag
”De här skatteskärpningarna som föreslås nu de slår ändå mot alla som står i begrepp att anställa, starta företag och investera i sina verksamheter och det skickar en bedövande tydlig signal om att regeringen faktiskt försämrar för företagande, entreprenörskap och risktagande”, säger Johan Fall, chef på skatteavdelningen på Svenskt Näringsliv. Läs mer här.

Nya regler skadar företagande
Förslaget till nya regler för beskattning av ägarledda företag riskerar i förlängningen att få allvarliga återverkningar på både företagande och jobbskapande. I Sverige och i Västerbotten. Trots förbättringar kvarstår ett förslag som i princip skulle ge samma effekter. Länets riksdagspolitiker bör snarast ta avstånd från de planer som i grunden ändrar villkoren för att äga och driva företag. Det skriver en grupp företagare som är verksamma i Västerbotten. Läs mer här.

Regeringen chockhöjer skatten med 3:12-reglerna
Genom att justera lite i det ursprungliga 3:12-förslaget försöker regeringen nu vinna tillbaka förtroendet bland småföretagarna. Förslaget innebär historiska skatteökningar och är inget annat än en katastrof, skriver Niklas Högstedt på Ekonomibolaget i ett debattinlägg. Läs mer här.