Nyheter ve 25

Finansministern måste byta politisk inriktning

Entreprenörsskatten höjs med över 3 miljarder kronor när regeringen går vidare med skärpningarna av de så kallade 3:12-reglerna. En 25-procentig höjning av skattesatsen hotar liksom svagare drivkrafter att anställa. Allvarligast är dock att tilltron skadas, vilket avhåller dem som står inför riskfyllda beslut att starta eller expandera en verksamhet, skriver Johan Fall, chef för skatteavdelningen på Svenskt Näringsliv. Lär mer här.

 

Så slår den höjda entreprenörsskatten mot ditt företag

Trots massiv kritik från Företagarsverige tänker regeringen ändra de så kallade 3:12-reglerna, eller entreprenörsskatten. 167 000 svenska företagare drabbas därmed av en skattehöjning på sammanlagt tre miljarder kronor. Hårdast drabbas de mindre fåmansbolagen. Revisorn Carl-Magnus Falk har tagit fram en modell som hjälper småföretagare att räkna fram hur de nya reglerna slår mot just deras företag. Läs mer här.

 

Höjd entreprenörsskatt inte en Stureplanslagstiftning

Men det värsta med den höjda entreprenörsskatten är ändå inte de ökade kostnaderna, vittar många företagare om. Det värsta är att förslaget tar död på entreprenörsviljan och lusten att driva företag. Varför ska företagen fortsätta att vara motorn i samhällsekonomin och skapa jobb och välstånd när regeringen bara vill göra det svårare att starta, driva och utveckla företag? Nej, Magdalena Andersson, det är dags att kasta Stureplanslagstiftningen i papperskorgen!, skriver Anna Dalqvist, chefredaktör för Entreprenör. Läs mer här.

 

Skrota skattehöjningarna för välfärdens skull

Den allra vassaste udden i förslagen är inte längre riktad mot de minsta företagen, men likafullt innebär även det justerade förslaget mycket allvarliga och stora skattehöjningar som slår hårt mot företagare och deras möjlighet att driva och utveckla verksamheten, skriver Jan Karlsson med flera. Läs mer här.

 

Skattehöjningar äter upp kakan

Förslaget om entreprenörsskatten, eller 3:12-reglerna som de också kallas, innebär – om det går igenom – kraftigt höjd skatt på att äga och driva företag. Risktagandet man gör när man startar ett företag är stort, ofta behöver man ta stora lån och kanske sätta huset i pant. Det kan ta flera år innan man kan ta ut lön, de anställda måste prioriteras. Och, det är ju inte alltid man lyckas – men om man gör det så måste man få möjlighet att ta ut den vinst man skapat. Det tycker dock inte regeringen, skriver Olle Schönström, S-Schakt AB, Hörby. Läs mer här.