Två steg bakåt och ett steg framåt – Förslagen till ändringar i entreprenörsskatten

Richard Hellenius granskar det nya förslaget till 3:12-regler. Läs mer här.