Nyheter vecka 11

Regeringens mål försvåras om skattereglerna ändras
Nu föreslås kraftiga försämringar av skattereglerna. Resultatet kommer direkt att bli minskade utdelningar. På sikt minskar incitament för företagande och investeringar i ägarledda företag. Det kommer att försvåra regeringens mål att nå EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Miljöpartiet har nu klokt sagt nej till stora delar av de skadliga förslagen. Socialdemokraterna borde göra detsamma! Skriver Jörgen Rasmusson i NSD. Läs mer här.

M: ”Regeringens entreprenörsskatt hotar svenska it-företag”
Sverige behöver fler företag, inte färre. Regeringens jakt på skattekronor från småföretagare inom it och andra branscher riskerar det svenska näringsklimatet. Företagande ska löna sig, inte vara en pengapåse för finansministern, skriver Maria Malmer Stenergard (m) i Computer Sweden. Läs mer här.

Upprorsstämning bland Dalaföretagare
Dalaföretagarna går till storms mot regeringens förslag att försämra de så kallade 3:12-reglerna. För nykläckta företagaren Niklas Jonsson är entreprenörsbanan inte lika attraktiv längre. ”Jag och många andra entreprenörer som står i startgroparna kan nu välja att avstå”, säger han. Läs mer här.

Christina & Åke Arnessons remissyttrande till skatteutskottet
”Tänk om, tänk nytt. Förslaget till ändringar i 3:12 reglerna innehåller försämringar. Höjd skattesats, minskad förenklingsregel, höjt krav på egen lön och sämre möjlighet till lönebaserat utrymme är tyvärr alltihop signaler i fel riktning för att fler ska vilja driva företag, investera och anställa”, skriver Christina & Åke Arnesson, ARKOS Home AB, i ett brev till Skatteutskottet.  Läs mer här.

Fortsatt upprörda känslor till entreprenörsskatten
Många företagare som deltog i mötet om entreprenörsskatten i Värnamo häromveckan var mycket upprörda över förslagen. Hårdare beskattning av utdelning tar bort incitamenten till företagande och många företagare kommer förmodligen inte ens ta ut någon utdelning framöver. Skulle förslagen genomföras är det en kortsiktig politik menade Michael Jonsson, AD-plast i Anderstorp. Läs mer här.

Jag behöver inte de krokbenen!
En utredning om entreprenörsskatten har föreslagit mycket sämre skattevillkor för oss 400 000 företagare som själva är verksamma i våra företag. I en del fall kan skatten på en eventuell utdelning höjas med upp till 100 procent. Vi företagare tar stora risker men när vi lyckas gynnar det alla och det är långt i från alla som lyckas, skriver Salka Börjeson Eynon, från Green Hotel, Tällberg. Läs mer här.

Skatter som skadar
Socialdemokraternas reform av skattereglerna för ägarledda företag 2005 har varit en succé. Kopplingen mellan utdelning och löneunderlag har både gett incitament till anställningar och ökade utdelningar. Trots sänkt skatt på utdelningar har skatteintäkterna sedan dess ökat med 30 miljarder. Och företagare har ökat sina löner mer än andra. Nu föreslås kraftiga försämringar av skattereglerna, skriver Jörgen Rasmusson VD Lödde Plåt AB Malmö, i Folkbladet. Läs mer här.

Säg nej till sämre 3:12-reglerna
För politiker som vill att det skapas fler jobb borde villkoren för våra företag vara särskilt viktiga. Vi är åtta företagare från Västmanland som är oroade för det förslag till nya regler för beskattning av ägarledda företag, den så kallade entreprenörsskatten eller 3:12-reglerna. Läs mer här.

3:12-reglerna – mer svårtydda än namnet självt
3:12-reglerna – ett namn som faktiskt är mindre svårtytt än reglerna. Och även om det inte säger något för de flesta så finns förklaringen i att reglerna tidigare fanns i 3 kap. 12 § i den gamla lagen om statlig inkomstskatt. Syftet med reglerna är att förhindra att småföretagare, som arbetar i sina egna företag, beskattas mer förmånligt än de som är vanliga anställda. Men det medför att svenska småföretag beskattas högre än stora företag, det har blivit en ”entreprenörsskatt” då den siktar in sig på själva företagandet. Läs mer här.

Höjd skatt ger inte fler företagare, Andersson
Det är dock knappast av omsorg om jobbskapande företagare som reglerna ska ändras. Fem miljarder kronor beräknas förslaget dra in åt statskassan. Finansministerns bild är att knösusar med högt avlönade styrelseposter använder sig av denna bolagsform för att minska sin skatt. Läs mer här.

 

19/3