Bedövande signal om sämre företagarvillkor

Beskedet idag att regeringen vill gå vidare med förslag om att öka beskattningen av entreprenörer och småföretagare är illavarslande. Visserligen backar regeringen något efter omfattande kritik från företagar-Sverige, men skatteskärpningarna som nu föreslås slår ändå mot alla dem som står i begrepp att anställa, investera och starta nya verksamheter. Det skickar en bedövande tydlig signal om att regeringen vill försämra villkoren för företagande, entreprenörskap och risktagande, skriver Johan Fall, chef för Svenskt Näringslivs skatteavdelning, i en kommentar till regeringens nya förslag. Läs hela kommentaren här.