Flera seminarier om entreprenörsskatten i Almedalen

Frågan om entreprenörsskatten var uppe på flera seminarier i Almedalen med anledning av den pågående utredningen. 3:12 regler för tillväxt var namnet på SVCAs seminarium om entreprenörsskatten och PWC hade ett seminarium på temat En skattereform för entreprenörskap. Här ger Salka Börjeson Eynon från Green Hotell i Tällberg sin syn på entreprenörens risktagande kopplat till entreprenörsskatten i samband med PWCs seminarium.