Följ Göran Perssons väg

Vill regeringen verkligen öka skatteintäkter genom ökat företagande och nya jobb är lösningen enkel. Fortsätt på samma linje som inleddes av den socialdemokratiska regeringen Göran Persson 2005 – och förenkla och förbättra beskattningsreglerna för ägarledda företag, skriver Bertil Wahlström J. A. Lindblads Bokförlags AB, i Folkbladet.

Läs debattartikeln här.