Hög tid att förbättra entreprenörsskatten

Bättre skatteregler för entreprenörer behövs. Lär av historien och ta fasta på de positiva effekter som följt av tidigare förbättringar av de så kallade 3:12-reglerna, säger Johan Fall, skatteekonom på Svenskt Näringsliv.

Läs hela kommentaren här.