Vad händer med entreprenörsskatten? – Skatterapport till Almedalsseminarium 2016

74434_Entrepreno_rsskatten_webb.pdf.På Svenskt Näringslivs seminarium i Almedalen om entreprenörsskatten presenterades en ny rapport av Johan Fall och Richard Hellenius.

Ladda ned rapporten Vad händer med entreprenörsskatten?