Almedalen: Vad händer med entreprenörsskatten?

Entreprenörsskatten, de s k 3:12-reglerna, utreds nu och förslag väntas i höst. Denna skatt är helt central för villkoren för investeringar, tillväxt och jobb i ägarledda företag. Förändringar har därför stor betydelse för både företagande och skatteintäkter.

Seminarium i Almedalen Onsdag 6 juli 2016, kl. 09:00 – 10:00. Läs mer här.