Tobias Wikström: Ett slag mot tillväxten och mot entreprenörer

”Hela utredningen osar av en dyster syn på företagare. Här finns inget om entreprenörskapets betydelse, här finns inget om tillväxtens mekanismer, här finns inget om företagarnas viktiga roll som smörjmedel i en ekonomi som annars riskerar att bli trög.”

Läs mer här.