Inte ens den lägsta nivån i den svenska entreprenörsskatten är särskilt låg jämfört med andra länder

entrepreno%cc%88rsskatten-platta-fb-v3Inte ens den lägsta nivån i den svenska entreprenörsskatten, med som lägst 20 % skatt, är särskilt låg jämfört med andra länder. I andra länder kan den vara ända ner till 0 % i vissa situationer i USA, Storbritannien och Tyskland.

Läs mer i rapporten Konkurrenskraften i Sveriges ägarbeskattning.