Se Anders Borg uppmana alla att delta i debatten om 3:12-reglerna.