Folkbladet: Farlig försämring föreslås

Fem miljarder låter måhända mycket, men tillskottet till statskassan blir kortvarigt. I längden riskerar det bli det en minuspost – något vi inte behöver i tider av ökande global konkurrens och behov av nya jobb. Entreprenörsskatten må ha kritiserats för att vara krånglig, men att försämra villkoren för entreprenörer är inte vägen framåt. Fyra av fem jobb kommer i små och medelstora företag och dessa företag startas och drivs av aktiva entreprenörer, skriver Olle Schönström S-Schakt AB, Hörby, i Folkbladet. Läs hela artikeln här.