Nyheter vecka 5

Förändringar i entreprenörsskatten ett slag mot sysselsättningen

De förändringar som regeringen nu föreslår för 3:12-reglerna kommer att slå hårt mot nyinvesteringar och sysselsättning. Det slår Bertil Wahlström, mångårig småföretagare, fast. Läs artikeln här.

Huggsexa i regeringen om hårdaste företagarbeskattningen

Det senaste i raden av vad Thommy Backner upplever som företagarfientliga förslag är förändringarna i 3:12-reglerna som är tänkt att beskatta utdelningar för fåmansföretagare hårdare. Att ha möjlighet att dela ut vinst är entreprenörens huvudsakliga drivkraft. Läs artikeln här.

Skattechocken för småföretagarna måste stoppas!

– Ibland tar det flera år att få lönsamhet i ett bolag. Men sedan kan ett företag flyga högt, till gagn och glädje både för ägare, anställda och kunder. Regeringen och dess utredning om översyn av de så kallade 3:12-reglerna om beskattning av de minsta företagen har dock inte förstått eller respekterat att det förhåller sig på detta vis, skriver Sofia Nerbrand i en ledare i Bohuslänningen. Läs artikeln här.

 

Regelrådet underkänner konsekvensutredningen i SOU 2016:75 Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag

I utredningen föreslås ett flertal ändringar i de s.k. 3:12-reglerna avseende beskattning av utdelningar och kapitalvinster på andelar i fåmansföretag. Bl.a. föreslås ändringar avseende huvudregeln och förenklingsregeln vid beräkning av gränsbeloppet. Förslaget omfattar även ändring av takreglerna och nya regler för ägarskiften. Läs mer här.

Fyra forskare: Värna jobbskapande företag

Fyra forskare varnar på DI debatt för förslaget om ny entreprenörsskatt. ”Samtidigt leder föreslagna skattereformer till att avkastningen på att investera i små och medelstora företag minskar. Frågan är om det är en rimlig avvägning i ett läge där just de mindre företagen bidrar mest till nya arbetstillfällen. Redan i dag har Sverige relativt få tillväxtföretag även om vi fått fram flera mycket högt värderade start-ups som dock ofta sålts till utlandet i ett tidigt skede.”

Läs artikeln här.