Entreprenörsskatt hotar jobben

En ny utredning föreslår kraftiga försämringar av skattereglerna för delägare i fåmansföretag. Förslagen berör närmare 400 000 aktiva företagare men villkoren för entreprenörer har avgörande betydelse för oss alla eftersom de styr villkoren för investeringar, jobbskapande och till syvende och sist även skatteintäkterna, skriver Johan Fall, chef för Svenskt Näringslivs skatteavdelning.

Läs artikeln här.