Nyheter ve 26

PWC: Entreprenörsskattens nivå är inte hållbar

Mycket fokus har riktats på den extremt höga skatt som företagare får betala för den del av utdelningen som räknas som inkomst av tjänst. Men även den lågbeskattade delen är för hög – man måste också lägga på bolagsskatten, påpekar Mikael Carlén och Hans Peter Larsson i DI. Läs artikeln här.

Gör om, gör rätt – fem i tolv för 3:12

Med rubriken ”Gör om, gör rätt – fem i tolv för 3:12” skriver Johan Fall och Richard Hellenius i Svensk Skattetidning. Läs mer här.

 

Företagare är förtvivlade över 3:12-förslaget

Det är välkänt att skatter påverkar hur människor beter sig. Höga skatter på alkohol minskar alkoholkonsumtionen medan höjda klimatskatter minskar klimatpåverkan. Men samtidigt som regeringen påstår att den vill skapa ett mer dynamiskt företagsklimat, höjs skatten på entreprenörskap. Hur går det ihop på Finansdepartementet? Läs mer här.