Nils-Eric Sandberg: Kampen mot företagarna

En utredning föreslår att de så kallade 3:12-reglerna ska skärpas. Det innebär, förenklat, att småföretagare måste ta ut en större del av företagets avkastning som inkomst av tjänst, eftersom det leder till högre beskattning. Visserligen satsar företagaren egna och lånade pengar i produktionen. Han/hon har ingen garanti för att projektet går med vinst; varje företag, varje produkt är ett experiment med marknadens svårförutsebara smak. Går det bra tar staten det mesta av vinsten; går det dåligt får företagaren själv ta hela förlusten. I den socialistiska retoriken kallas detta ett steg mot rättvisa. Läs hela kränikan här.