LTZ: Nya skatter slår ut företag

De senaste veckorna har två utredningar kommit med nya skattehöjningsförslag. En ny bankskatt kommer att öka beskattningen av bankanställda – vilket kommer att belasta kunderna, inte minst företagen. Det andra är ett förslag om kraftigt höjd beskattning av ägarledda företag, den s k entreprenörsskatten, som innebär en 180-graders sväng tillbaka till den repressiva syn på entreprenörskap som rådde före reformen av 3:12-reglerna 2005. Nu ska åter aktivt ägande beskattas hårdare. Läs hela texten här.