Så påverkar 3:12-reglerna byggföretagen

– På det stora hela är föreslagen dåliga nyheter för delägare i fåmansföretag. Det finns dock ett par ljusglimtar, en särskild regel införs som innebär betydligt större möjlighet att genomföra ett generationsskifte på samma villkor som en extern försäljning. Det föreslås också att den s.k. fyraprocentsspärren tas bort vilket innebär att även delägare med mindre aktieinnehav kan få möjlighet att tillgodoräkna sig lönebaserat utrymme, säger Sofie Wilhelmsson, skatteexpert på Sveriges Byggindustrier, som har granskat förslaget.

Läs mer här.