Regeringen vill höja skatten för entreprenörer – så påverkas du

– Det positiva i föreslaget är underlättande av generationsskiften och att det sparade utdelningsutrymmet får behållas. Det är också positivt att reglerna föreslås träda i kraft först 2018, vilket möjliggör en bättre planering, konstaterar Johan Liljencrantz, auktoriserad revisor. ”Däremot är det en kraftig försämring för ägarna av mindre bolag och en mer komplex beräkning än tidigare av det så kallade löneunderlaget”, fortsätter han.

Läs mer här.