Regeringen klämmer åt 300 000 jobbskapare

”Anledningen till förslaget uppges vara behovet av ett enhetligare skattesystem. Och skillnaden i beskattning mellan inkomst av kapital och inkomst av tjänst behöver jämnas ut. Men i stället för att initiera en bred reform verkar regeringen välja att klämma åt 300 000 jobbskapare.” skriver Norran i ledare.

Läs mer här.