Konkurrenskraften i Sveriges ägarbeskattning

entrepreno%cc%88rsskatten-platta-fb-v3

 

Utredningen föreslår att lägsta skattenivå höjs, från 20 till 25%. I andra länder kan den vara ända ner till 0 % i vissa situationer i USA, Storbritannien och Tyskland. Läs mer här.