Ett dråpslag mot framtidens jobb

”Regeringen agerade klokare 2005. Då sänktes skatten på utdelning, vilket ledde till större uttag och högre skatteintäkter! Sverige har problem. Ekonomin är för beroende av en liten klick gamla storföretag, som i snabb takt automatiserar och utlokaliserar. Nya jobb kommer i små och växande företag, som vi måste få fler av. Entreprenörskap måste löna sig – inte straffas.” skriver Svenska Dagbladet.

Läs mer här.